Δίπλωμα City & Guilds

Δίπλωμα City & Guilds (Επίπεδο 2 & 3) στη Συντήρηση και Επιδιόρθωση Οχημάτων

 

Η Σχολή Mηχανολογίας Aυτοκινήτου School of Automotive Engineering προσφέρει διπλώματα επαγγελματικής κατάρτισης στη Συντήρηση και Επιδιόρθωση Οχημάτων στο επίπεδο 2 και 3 σε συνεργασία με τα City and Guilds of London Institute, στο επίπεδο της Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις σχολές μας σε Λευκωσία και Λεμεσό.

 

Τα City & Guilds of London Institute, αποτελούν τον μεγαλύτερο μη κερδοσκοπικό οργανισμό εκπαίδευσης και πιστοποίησης επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων στον κόσμο. Στον Ευρωπαϊκό χώρο, το συγκεκριμένο δίπλωμα αναγνωρίζεται με βάση το πλαίσιο Ευρωπαϊκής αξιολόγησης E.Q.F. (European Qualification Framework), εξασφαλίζοντας βαθμούς προσβασιμότητας για τη συνέχιση ακαδημαϊκών σπουδών σε διάφορα πανεπιστήμια (Approved by UCAS, carrying admission points for university applications).

 

  • Διάρκεια σπουδών 3 χρόνια.
  • 50% Θεωρητική και 50% Πρακτική Κατάρτιση.
  • Δυνατότητα επιχορήγησης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ).

 

Σκοπός

 

Το δίπλωμα απευθύνεται σ’ όσους επιθυμούν ν’ αναπτύξουν πρακτικές δεξιότητες και να τις διευρύνουν στην κατανόηση των συστημάτων των μηχανοκίνητων οχημάτων. Σκοπό έχει την ανάπτυξη της θεωρητικής πλευράς της τεχνολογίας του αυτοκινήτου και την πρακτική εφαρμογή της θεωρητικής γνώσης που αποκτήθηκε σε πραγματικές συνθήκες συνεργείου. Το πρόγραμμα τεχνικού αυτοκινήτων των City and Guilds παρέχει στους σπουδαστές μια ολιστική γνώση τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και σε πρακτικό, σχετικά με τη λειτουργία και ανάλυση των διαφόρων υποσυστημάτων ενός οχήματος.

 

Επαγγελματική Σταδιοδρομία

 

Η απόκτηση του συνδυασμένου διπλώματος θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης «Level 3 Diploma in Light Vehicle Maintenance and Repair Principles (7290-13)» δίνει τη δυνατότητα άμεσης διεκδίκησης εργοδότησης στον τομέα συντήρησης και επιδιόρθωσης αυτοκινήτων. Απόφοιτοι του διπλώματος με τρία χρόνια επαγγελματικής πείρας μετά την ολοκλήρωση του διπλώματος, αποκτούν την άδεια τεχνίτη οχημάτων χωρίς επιπλέον εξετάσεις.

 

Δομή Προγράμματος