Δίπλωμα City & Guilds

Δίπλωμα City & Guilds (Επίπεδο 2 & 3) στη Συντήρηση και Επιδιόρθωση Οχημάτων

 

Η Σχολή Mηχανολογίας Aυτοκινήτου School of Automotive Engineering προσφέρει διπλώματα επαγγελματικής κατάρτισης στη Συντήρηση και Επιδιόρθωση Οχημάτων στο επίπεδο 2 και 3 σε συνεργασία με τα City and Guilds of London Institute, στο επίπεδο της Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις σχολές μας σε Λευκωσία και Λεμεσό.

 

Τα City & Guilds of London Institute, αποτελούν τον μεγαλύτερο μη κερδοσκοπικό οργανισμό εκπαίδευσης και πιστοποίησης επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων στον κόσμο. Στον Ευρωπαϊκό χώρο, το συγκεκριμένο δίπλωμα αναγνωρίζεται με βάση το πλαίσιο Ευρωπαϊκής αξιολόγησης E.Q.F. (European Qualification Framework), εξασφαλίζοντας βαθμούς προσβασιμότητας για τη συνέχιση ακαδημαϊκών σπουδών σε διάφορα πανεπιστήμια (Approved by UCAS, carrying admission points for university applications).

 

  • Διάρκεια σπουδών 3 χρόνια.
  • 50% Θεωρητική και 50% Πρακτική Κατάρτιση.
  • Δυνατότητα επιχορήγησης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ).
  • Σχέδια υποτροφιών.

 

Σκοπός

 

Το δίπλωμα απευθύνεται σ’ όσους επιθυμούν ν’ αναπτύξουν πρακτικές δεξιότητες και να τις διευρύνουν στην κατανόηση των συστημάτων των μηχανοκίνητων οχημάτων. Σκοπό έχει την ανάπτυξη της θεωρητικής πλευράς της τεχνολογίας του αυτοκινήτου και την πρακτική εφαρμογή της θεωρητικής γνώσης που αποκτήθηκε σε πραγματικές συνθήκες συνεργείου. Το πρόγραμμα τεχνικού αυτοκινήτων των City and Guilds παρέχει στους σπουδαστές μια ολιστική γνώση τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και σε πρακτικό, σχετικά με τη λειτουργία και ανάλυση των διαφόρων υποσυστημάτων ενός οχήματος.

 

Επαγγελματική Σταδιοδρομία

 

Η απόκτηση του συνδυασμένου διπλώματος θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης «Level 3 Diploma in Light Vehicle Maintenance and Repair Principles (7290-13)» δίνει τη δυνατότητα άμεσης διεκδίκησης εργοδότησης στον τομέα συντήρησης και επιδιόρθωσης αυτοκινήτων. Απόφοιτοι του διπλώματος με τρία χρόνια επαγγελματικής πείρας μετά την ολοκλήρωση του διπλώματος, αποκτούν την άδεια τεχνίτη οχημάτων χωρίς επιπλέον εξετάσεις.

 

Δομή Προγράμματος

 

Πρώτο Εξάμηνο

051 – Γνώσεις υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο του συνεργείου οχημάτων
001 – Πρακτική εφαρμογή δεξιοτήτων υγιεινής και ασφάλειας στο συνεργείο οχημάτων
054 – Γνώσεις στη μεταλλουργία και χρήση υλικών και οργάνων στο χώρο του συνεργείου οχημάτων
004 – Πρακτική εφαρμογή δεξιοτήτων στη μεταλλουργία και χρήση οργάνων στο συνεργείο
053 – Γνώσεις στην οργάνωση και διοίκηση του συνεργείου
003 – Δεξιότητες στη οργάνωση και διοίκηση του συνεργείου
SA1 – Τεχνικά αγγλικά στο χώρο του συνεργείου & χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και τεχνικών καταλόγων στο χώρο του συνεργείου

 

Δεύτερο Εξάμηνο

152 – Γνώσεις στις βασικές μηχανές εσωτερικής καύσης και στα συστήματα τους
172 – Γνώσεις των συστημάτων καυσίμων και ανάφλεξης στα ελαφρά οχήματα
102 – Δεξιότητες στην αφαίρεση και επανασυναρμολόγηση των μερών των μηχανών
162 – Γνώσεις στα κιβώτια ταχυτήτων και στα συστήματα μετάδοσης της κίνησης

 

Τρίτο Εξάμηνο

153 – Γνώσεις στην αφαίρεση και επανασυναρμολόγηση ηλεκτρικών συστημάτων
103 – Δεξιότητες στην αφαίρεση και επανασυναρμολόγηση ηλεκτρικών συστημάτων
154 – Γνώσεις λειτουργίας των συστημάτων ανάρτησης, πέδησης και διεύθυνσης των οχημάτων
104 – Δεξιότητες στα συστήματα ανάρτησης, πέδησης και διεύθυνσης των οχημάτων

 

Τέταρτο Εξάμηνο
155 – Γνώσεις στον έλεγχο και επιθεώρηση ελαφρών οχημάτων, χρησιμοποιώντας προβλεπόμενες μεθόδους

105 – Δεξιότητες στον έλεγχο ελαφρών οχημάτων, χρησιμοποιώντας προβλεπόμενες μεθόδους
457 – Γνώσεις στη διάγνωση και επιδιόρθωση βλαβών βοηθητικών ηλεκτρικών συστημάτων των ελαφρών οχημάτων
407 – Δεξιότητες στη διάγνωση και επιδιόρθωση βλαβών βοηθητικών ηλεκτρικών συστημάτων των ελαφρών οχημάτων
SA4 – Γνώσεις προηγμένων διαγνωστικών διαδικασιών στα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων
SA5 – Κλιματισμός οχημάτων

 

Πέμπτο Εξάμηνο
157 – Γνώσεις στη διάγνωση βλαβών στις σύγχρονες μηχανές οχημάτων
107 – Δεξιότητες στον έλεγχο, διάγνωση, συντήρηση και επιδιόρθωση των μηχανών
SA6 – Εναλλακτικά καύσιμα στα οχήματα
SA7 – Γνώσεις στα δίκτυα επικοινωνίας των οχημάτων

 

Έκτο Εξάμηνο
163 – Διαγνωστικές διαδικασίες στα αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων
113 – Δεξιότητες στη διάγνωση και επιδιόρθωση βλαβών συστημάτων μετάδοσης κίνησης
158 – Γνώσεις στη διάγνωση βλαβών ηλεκτρονικά ελεγχόμενων συστημάτων πλαισίου
108 – Δεξιότητες στην επιδιόρθωση βλαβών ηλεκτρονικά ελεγχόμενων συστημάτων πλαισίου
SA8 – Εισαγωγή στην τεχνολογία Ηλεκτρικών και Υβριδικών οχημάτων
SA10 – Συστήματα & Τεχνολογία Πετρελαιοκινητήρων DIESEL