Η ΣΧΟΛΗ

Η ΣΧΟΛΗ

Στην Κύπρο, η Σxολή Μηχανολογίας Αυτοκινήτου SoAE School of Automotive Engineering, σε συνεργασία με το κολλέγιο LEDRA, προσφέρει Δίπλωμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Μηχανική Αυτοκινήτων και Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης στη Συντήρηση και Επιδιόρθωση Οχημάτων στο Επίπεδο 2, 3 και 4 σε συνεργασία με το City & Guilds of London Institute.

 

Σύγχρονα Διπλώματα Μηχανικής Αυτοκινήτων

 

Προσφέρουμε Διπλώματα με κύριο χαρακτηριστικό τους, τον συνδυασμό 50% θεωρητικής και 50% πρακτικής εκπαίδευσης.

 

Πιστοποίηση και Έκδοση Διπλωμάτων:

 

  • Δίπλωμα Μηχανικής Αυτοκινήτων Ledra College

 

Προσφέρει αξιολογημένο πρόγραμμα σπουδών πιστοποιημένο από τον Φορέα Διασφάλισης

Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση (ΔΙΠΑΕ).

 

Διάρκεια σπουδών 2 χρόνια.

 

Πιστωτικές Μονάδες 120 ECTS.

 

Δυνατότητα για κρατική φοιτητική χορηγία.

 

  • Δίπλωμα City & Guilds (level 2, 3 & 4) στη Συντήρηση και Επιδιόρθωση Οχημάτων

 

Η πιστοποίηση και η έκδοση του διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης ‘‘Level 3 Diploma in Light Vehicle Maintenance and Repair Principles’’ γίνεται σε συνεργασία με το City & Guilds of London Institute, στο επίπεδο της Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και αξιολογείται με βάση το Ευρωπαϊκό σύστημα E.Q.F. και των αντίστοιχων credits για κάθε για κάθε τεχνικό θέμα, θεωρητικό ή πρακτικό.

 

Διάρκεια σπουδών 3 χρόνια.

 

Δυνατότητα επιχορήγησης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ).