Διοικητικό Προσωπικό

Αντώνης Τυλληρίδης

Ακαδημαϊκός Διευθυντής και Εκπαιδευτής

Tηλ.: 22-2210141, 99521212

Email: antonist@saeautoeng.com

 

Γιώργος Παπαδάκης

Διευθυντής Διασφάλισης Ποιότητας & Εκπαιδευτής

Tηλ.: 22-2210141, 99473767       

Email: georgep@saeautoeng.com

 

Σταύρος Μετόχης

Διευθυντής και Εκπαιδευτής

Tηλ.: 22-2210141, 99621310

Email: metochiss@saeautoeng.com

 

Κούλλα Χατζηδημητρίου

Office Manager

Tηλ.: 22-2210141
Email: koullah@saeautoeng.com  &  info@saeautoeng.com

 

Μίνα Κυριάκου

Office Administrator

Tηλ.: 22-2210141
Email: minap@saeautoeng.com