ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Κριτήρια Εισδοχής

Η γενική προϋπόθεση εισαγωγής για τα προγράμματα σπουδών στο School of Automotive Engineering είναι οι υποψήφιοι να έχουν Απολυτήριο Λυκείου ή ισοδύναμη πιστοποίηση.

 

Μεταφερόμενοι Φοιτητές

Οι υποψήφιοι που έχουν συμπληρώσει επιτυχώς σπουδές σε άλλο κολέγιο/ ίδρυμα δύνανται ν’ εξαιρεθούν από μαθήματα αντίστοιχα του κλάδου που θα παρακολουθήσουν στη Σχολή. Για την αξιολόγηση των μεταφερομένων μαθημάτων, οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν στο Γραφείο Εισδοχής αντίγραφο της αναλυτικής τους βαθμολογίας.

 

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Για εισαγωγή στα προγράμματα σπουδών, οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα:

1. Συμπληρωμένη Αίτηση Εισδοχής. Οι υποψήφιοι μπορούν να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση εισδοχής εδώ ή να προμηθευτούν αντίγραφο της αίτησης από το Γραφείο Εισδοχής της Σχολής.

2. Αντίγραφο Απολυτηρίου Μέσης Εκπαίδευσης (Λυκείου/Τεχνικής Σχολής/Ιδιωτικής Σχολής) ή άλλο ισότιμο προσόν.

3. Αντίγραφο Ταυτότητας / Διαβατηρίου Υποψηφίου.

4. Τέλος Εισδοχής.