Σχολή Λευκωσίας
Διεύθυνση: Λευκωσίας 33Δ, Δάλι 2540
Τηλ: +357 22 210141, +357 99 521212
Φαξ: +357 22 420092
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: info@saeautoeng.com
Ιστοσελίδα: www.saeautoeng.com

 

Σχολή Λεμεσού
Διεύθυνση:  Σετάτ Σιμαβή 6, Λεωφόρος Φραγκλίνου Ρούσβελτ 3013
Τηλ: +357 25 954544, +357 25 954543, +357 99 490545
Φαξ: +357 25 954542
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: info@saecy.eu
Ιστοσελίδα: www.saecy.eu

 

Eπικοινωνήστε μαζί μας