ΕΙΣΔΟΧΗ

Κριτήρια Εισδοχής

 

Το βασικό κριτήριο εισδοχής στα προγράμματα σπουδών είναι το Απολυτήριο Λυκείου ή ένα ισοδύναμο προσόν.

 

Μεταφερόμενοι Φοιτητές

 

Οι υποψήφιοι που έχουν συμπληρώσει επιτυχώς σπουδές σε άλλο κολέγιο/ ίδρυμα δύνανται ν’ εξαιρεθούν από μαθήματα αντίστοιχα του κλάδου που θα παρακολουθήσουν στη Σχολή, μειώνοντας έτσι το χρονικό διάστημα σπουδών για την απόκτηση του διπλώματος τους.

 

Για την αξιολόγηση των μεταφερομένων μαθημάτων, οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν στο Γραφείο Εισδοχής αντίγραφο της αναλυτικής τους βαθμολογίας.

 

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Για εισαγωγή σε πρόγραμμα σπουδών, οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα:

  1. Συμπληρωμένη Αίτηση Εισδοχής. Οι υποψήφιοι μπορούν να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση εισδοχής εδώ ή να προμηθευτούν αντίγραφο της αίτησης από το Γραφείο Εισδοχής της Σχολής (Λευκωσίας 33Δ, Δάλι 2540).
  2. Αντίγραφο Απολυτηρίου Μέσης Εκπαίδευσης (Λυκείου/Τεχνικής Σχολής/Ιδιωτικής Σχολής) ή άλλο ισότιμο προσόν.
  3. Αντίγραφο Ταυτότητας Υποψηφίου.
  4. Τέλος Εισδοχής.