ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Δίπλωμα Μηχανικής Αυτοκινήτων Ledra College

 

Αξιολογημένο πρόγραμμα σπουδών πιστοποιημένο από τον Φορέα Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτερη Εκπαίδευση (ΔΙΠΑΕ), σε συνεργασία με το κολλέγιο LEDRA.

 

ΣΚΟΠΟΣ:

 

Ο σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει τους φοιτητές, ώστε ν’ αποκτήσουν σημαντικές θεωρητικές γνώσεις καθώς επίσης, ένα εύρος κατάλληλων και πρακτικών δεξιοτήτων στη μηχανική αυτοκινήτων. Οι στενοί δεσμοί με την τοπική βιομηχανία βεβαιώνουν ότι, οι απόφοιτοί μας εκπληρώνουν τις ανάγκες της βιομηχανίας και της χώρας.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δίνεται στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, στην επίλυση προβλημάτων και στις καινοτόμες δεξιότητες. Οι απόφοιτοι θα έχουν αυτοπεποίθηση να εργάζονται και μόνοι αλλά και ως μέρος μιας ομάδας, όπου τελικώς θα γίνονται προϊστάμενοι στον τομέα της επιλογής τους.

 

ΣΤΟΧΟΣ:

 

Οι στόχοι του προγράμματος είναι:

  • θεωρητική και πρακτική εξάσκηση των φοιτητών σε θέματα που σχετίζονται με την εσωτερική καύση των μηχανών (βενζίνη και πετρέλαιο) καθώς επίσης, με τα υποσυστήματά τους.
  • ειδίκευση σε μοντέρνες μηχανές συστήματος diesel, οι οποίες έχουν εξελιχθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.
  • παροχή γνώσεων σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια και οργάνωση στον εργασιακό χώρο.
  • θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση σε θέματα που αφορούν εναλλακτικά καύσιμα, την υβριδική τεχνολογία και άλλες μορφές ενέργειας στα οχήματα.
  • παροχή γνώσεων για τη σύγχρονη μηχανή και τα συστήματα διαχείρισης οχημάτων.
  • θεωρητική γνώση και πρακτική εξάσκηση των φοιτητών στην τεχνολογία συστήματος ισχύος, στην οδήγηση και στην ανάρτηση οχημάτων.
  • θεωρητική και πρακτική εξάσκηση των φοιτητών σε θέματα που αφορούν τον έλεγχο αυτοκινήτων και την διάγνωση.
  • επίγνωση των φοιτητών για περιβαλλοντολογικά θέματα στον εργασιακό χώρο.

 

 

Γιατί να σπουδάσεις στο School of Automotive Engineering / Ledra College:

 

Διδακτικό Προσωπικό:

Τα μαθήματα διδάσκουν έμπειροι Μηχανικοί Αυτοκινήτων, καταρτισμένοι στον τομέα του

αυτοκινήτου και πιστοποιημένοι από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου

(ΑνΑΔ).

 

Διδακτική  Ύλη:

Καλύπτει όλη τη σύγχρονη τεχνολογία μηχανικών, ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών μερών και συστημάτων του αυτοκινήτου, καθώς και όλες τις διαγνωστικές διαδικασίες που την πλαισιώνουν. Μαθήματα σχετικά με τις καινούριες τεχνολογίες με έμφαση στα υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα.

 

Υπερσύγχρονα Εργαστήρια:

Η διδασκαλία γίνεται με τον συνδυασμό θεωρητικής εκπαίδευσης και πρακτικής εξάσκησης

στα άρτια υπερσύγχρονα εργαστήρια της Σχολής, χρησιμοποιώντας όλα τα απαραίτητα

εργαλεία και διαγνωστικό εξοπλισμό.

 

Επαγγελματική Σταδιοδρομία:

Απόφοιτοι του κολεγιακού διπλώματος μ’ ένα χρόνο επαγγελματικής πείρας μετά την

ολοκλήρωση του διπλώματος, αποκτούν την άδεια τεχνίτη οχημάτων χωρίς επιπλέον

εξετάσεις.

Δυνατότητα άμεσης εργοδότησης στον τομέα συντήρησης και επιδιόρθωσης αυτοκινήτων

στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

 

Δομή Πρόγραμματος – ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Δίπλωμα City & Guilds (Επίπεδο 2, 3 & 4) στη Συντήρηση και Επιδιόρθωση Οχημάτων

 

Η πιστοποίηση και η έκδοση του διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης ‘‘Level 3 Diploma in

Light Vehicle Maintenance and Repair Principles’’ γίνεται σε συνεργασία με το City & Guilds

of London Institute.

 

ΣΚΟΠΟΣ:

 

Το δίπλωμα απευθύνεται σ’ όσους επιθυμούν ν’ αναπτύξουν πρακτικές δεξιότητες και να τις διευρύνουν στην κατανόηση των συστημάτων των μηχανοκίνητων οχημάτων.

 

Η πιστοποίηση και έκδοση των διπλωμάτων γίνεται από το City and Guilds of London Institute στο επίπεδο της Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και αξιολογείται με βάση το Ευρωπαϊκό σύστημα E.Q.F. και των αντίστοιχων πιστωτικών μονάδων για κάθε τεχνικό θέμα, θεωρητικό ή πρακτικό.

 

Η ύλη χωρίζεται στα τεχνικά θέματα Θεωρητικής παρακολούθησης και στα αντίστοιχα Πρακτικής εκπαίδευσης στα εργαστήρια της σχολής.

Η απόκτηση του συνδυασμένου διπλώματος θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης «Level 3 Diploma in Light Vehicle Maintenance and Repair Principles (7290-13)» δίνει τη δυνατότητα άμεσης διεκδίκησης εργοδότησης στον τομέα συντήρησης και επιδιόρθωσης αυτοκινήτων.

Απόφοιτοι του διπλώματος με τρία χρόνια επαγγελματικής πείρας μετά την ολοκλήρωση του διπλώματος, αποκτούν την άδεια τεχνίτη οχημάτων χωρίς επιπλέον εξετάσεις.

 

Δομή Πρόγραμματος – ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ