ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Η Σχολή προσφέρει την ευκαιρία σ’ ένα εύρη φάσμα ενδιαφερομένων, να λάβουν μέρος στα διάφορα σεμινάρια μηχανικής αυτοκινήτου, κατατάσσοντας τα σε δύο βασικούς άξονες εκπαίδευσης:

 

1. Εξειδικευμένα τεχνικά σεμινάρια νέας τεχνολογίας:

απευθύνονται στους ήδη υφιστάμενους τεχνικούς αυτοκινήτων όλων των ειδικοτήτων.  Παράλληλα, μπορούν να συμμετάσχουν και ενδιαφερόμενοι, τους οποίους το επάγγελμα σχετίζεται με τη χρήση και συντήρηση αυτοκινήτων.

 

 • Υβριδική και ηλεκτρική τεχνολογία οχημάτων

Η Σχολή μας είναι η ΠΡΩΤΗ Eγκεκριμένη Σχολή από τα City & Guilds of London Institute στην Υβριδική και Ηλεκτρική Τεχνολογία Οχημάτων.

    • Level 2 – Award in Hybrid Electric Vehicle Operation and Maintenance
    • Level 3 – Award in Hybrid Electric Vehicle Repair and Replacement

 

 • Advance diagnosis / προχωρημένη διαγνωστική διαδικασία
 • Τεχνολογία πολυδυκτίων Can Bus Multiplex στα οχήματα
 • Τεχνικό σεμινάριο λειτουργίας κιβωτίου ταχυτήτων τύπου DSG

 

2. Σεμινάρια αδειοδοτήσεις τεχνιτών αυτοκινήτων: 

απευθύνονται σε ήδη υφιστάμενους τεχνίτες οχημάτων ή/και εκπαιδευόμενους μηχανικούς, οι οποίοι επιθυμούν ν’ αποκτήσουν συγκεκριμένες άδειες, όπως για παράδειγμα αδειοδότηση τεχνίτη οχημάτων, ανανέωση της υφιστάμενης άδειας τεχνίτη οχημάτων όλων των ειδικοτήτων, άδεια διαχείρισης φθοριούχων αερίων για τα συστήματα κλιματισμού στα αυτοκίνητα και απόκτηση άδειας επιθεωρητή αυτοκινήτων για καταλληλότητα και χρήση ΜΟΤ.

 

 • Σεμινάρια ανανέωσης υφιστάμενης άδειας τεχνίτη οχημάτων

Η Σχολή μας ως Εξουσιοδοτημένος Εκπαιδευτικός Οργανισμός από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας Κύπρου, οργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα με βάση το περί των Τεχνιτών Οχημάτων (Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Τεχνίτων Οχημάτων και Εξουσιοδοτημένων Εκπαιδευτικών Οργανισμών) Διάταγμα του 2019 (Κ.Δ.Π 116/2019) που απαιτούνται για την Ανανέωση της Άδειας Τεχνίτη Οχημάτων ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ διάρκειας 15 ωρών.

 

 • Αδειοδότηση τεχνικών για την ανάκτηση φθοριούχων αερίων από συστήματα κλιματισμού οχημάτων, με βάση τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 307/2008/ΕΚ.

Η Σχολή μας ως Εξουσιοδοτημένος Εκπαιδευτικός Οργανισμός από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας Κύπρου, οργανώνει προγράμματα κατάρτισης για ανάκτηση φθοριούχων αερίων  θερμοκηπίου από συστήματα κλιματισμού οχημάτων με βάση  τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 307/2008/ΕΚ, διάρκειας 15 ωρών.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η αδειοδότηση των τεχνιτών οχημάτων στην ασφαλισμένη χρήση, αποθήκευση και αγορά ψυκτικού αερίου στα αυτοκίνητα με βάση των ευρωπαϊκό κανονισμό 307/2008/ΕΚ.

 

 • Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Κατάρτισης Υπευθύνων Γραμμής Τεχνικού Ελέγχου για Μοτοσικλέτες

H Σχολή μας ως Εξουσιοδοτημένο Εκπαιδευτικό Κέντρο Κατάρτισης από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών Κύπρου, διοργανώνει Εκπαιδευτικά Προγράμματα Κατάρτισης Υπευθύνων Γραμμής Τεχνικού Ελέγχου για Μοτοσικλέτες, διάρκειας 12 ωρών.

To πρόγραμμα απευθύνεται στους επιτυχόντες της γραπτής εξέτασης σχετικά με την εξουσιοδότηση Υπευθύνων Γραμμής Τεχνικού Ελέγχου Μοτοσικλετών.