ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Η Σχολή προσφέρει την ευκαιρία σ’ ένα εύρη φάσμα ενδιαφερομένων, να λάβουν μέρος στα διάφορα σεμινάρια μηχανικής αυτοκινήτου, κατατάσσοντας τα σε δύο βασικούς άξονες εκπαίδευσης:

 

1. Εξειδικευμένα τεχνικά σεμινάρια νέας τεχνολογίας:

απευθύνονται στους ήδη υφιστάμενους τεχνικούς αυτοκινήτων όλων των ειδικοτήτων.  Παράλληλα, μπορούν να συμμετάσχουν και ενδιαφερόμενοι, τους οποίους το επάγγελμα σχετίζεται με τη χρήση και συντήρηση αυτοκινήτων.

 

 • Υβριδική και ηλεκτρική τεχνολογία οχημάτων

Η Σχολή μας είναι η ΠΡΩΤΗ Eγκεκριμένη Σχολή από τα City & Guilds of London Institute στην Υβριδική και Ηλεκτρική Τεχνολογία Οχημάτων.

    • Level 3 – Award in Component Removal and Replacement in Electric and Hybrid Vehicles
    • Level 4 – Award in Diagnosis and Reflection of Faults in Electric and Hybrid Vehicles

 

 • Διαγνωστικές διαδικασίες στα οχήματα & Παλμογράφοι
 • Τεχνολογία πολυδυκτίων Can Bus Multiplex στα οχήματα
 • Τεχνικό σεμινάριο λειτουργίας κιβωτίου ταχυτήτων τύπου DSG

 

2. Σεμινάρια αδειοδοτήσεις τεχνιτών αυτοκινήτων: 

απευθύνονται σε ήδη υφιστάμενους τεχνίτες οχημάτων ή/και εκπαιδευόμενους μηχανικούς, οι οποίοι επιθυμούν ν’ αποκτήσουν συγκεκριμένες άδειες, όπως για παράδειγμα αδειοδότηση τεχνίτη οχημάτων, ανανέωση της υφιστάμενης άδειας τεχνίτη οχημάτων όλων των ειδικοτήτων, άδεια διαχείρισης φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου για τα συστήματα κλιματισμού στα οχήματα και απόκτηση άδειας επιθεωρητή αυτοκινήτων για καταλληλότητα και χρήση ΜΟΤ.

 

 • Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ανανέωσης  Άδειας Τεχνίτη Οχημάτων

Η Σχολή μας ως Εξουσιοδοτημένος Εκπαιδευτικός Οργανισμός από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας Κύπρου, οργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα με βάση το περί των Τεχνιτών Οχημάτων (Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Τεχνίτων Οχημάτων και Εξουσιοδοτημένων Εκπαιδευτικών Οργανισμών) Διάταγμα του 2019 (Κ.Δ.Π 116/2019) που απαιτούνται για την Ανανέωση της Άδειας Τεχνίτη Οχημάτων ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ διάρκειας 15 ωρών.

 

 • Πρόγραμμα Κατάρτισης για Ανάκτηση Φθοριούχων Αερίων Θερμοκηπίου από Συστήματα Κλιματισμού Οχημάτων, με βάση τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 307/2008/ΕΚ.

Η Σχολή μας ως Εξουσιοδοτημένος Εκπαιδευτικός Οργανισμός από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας Κύπρου, οργανώνει προγράμματα κατάρτισης για ανάκτηση φθοριούχων αερίων  θερμοκηπίου από συστήματα κλιματισμού οχημάτων με βάση  τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 307/2008/ΕΚ, διάρκειας 15 ωρών.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η αδειοδότηση των τεχνιτών οχημάτων στην ασφαλισμένη χρήση, αποθήκευση και αγορά ψυκτικού αερίου στα αυτοκίνητα με βάση των ευρωπαϊκό κανονισμό 307/2008/ΕΚ.

 

 • Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Κατάρτισης Υπευθύνων Γραμμής Τεχνικού Ελέγχου για Μοτοσικλέτες

H Σχολή μας ως Εξουσιοδοτημένο Εκπαιδευτικό Κέντρο Κατάρτισης από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών Κύπρου, διοργανώνει Εκπαιδευτικά Προγράμματα Κατάρτισης Υπευθύνων Γραμμής Τεχνικού Ελέγχου για Μοτοσικλέτες, διάρκειας 12 ωρών.

To πρόγραμμα απευθύνεται στους επιτυχόντες της γραπτής εξέτασης σχετικά με την εξουσιοδότηση Υπευθύνων Γραμμής Τεχνικού Ελέγχου Μοτοσικλετών.